KWALITEITSCONTROLE

Tijdens alle fasen van de productie, zal productiecontrole worden gedaan door onze onafhankelijke QC afdeling om de kwaliteit van onze producten tegen aanvaardbare kosten te waarborgen. Deze productiecontrole zal worden uitgevoerd aan de hand van een vooropgesteld Test en Inspectie Plan, waarin alle belangrijke fabricage en inspectie punten worden opgenomen, te samen met de “Witness en Hold” punten vereist door de klant en geautoriseerde inspecteur.


Inspectie Inspectie

Belangrijkste fabricage en inspectie punten


  • Pre-inspectie en -fabricage meeting op locatie van de fabrikant.

 

  • Het controleren van de goedgekeurde tekeningen, specificaties en kwalificaties. Processpecificaties en werkinstructies zijn gemaakt om de conformiteit van de uitvoering en de continuïteit te waarborgen wanneer zich personele veranderingen voordoen  • Het controleren van inkomend materiaal aan de hand van de bestelling, evenals door de opdrachtgever verstrekte materialen om zeker te zijn dat alles voldoet aan de contract-eisen.  • Materiaalidentificatie zal worden nagekeken bij ontvangstcontrole. Overstempelen van materiaal zal worden uitgevoerd waar nodig om goede traceerbaarheid te realiseren op het eindproduct. Lloyd’s overstempelbevoegdheid tot en met 3.2 materialen.

 

  • Productiecontrole tijdens vervaardiging, zoals - visuele inspectie, - las voorbewerking en fit-up, - maatvoeringcontrole, - materiaal handling enz. Indien er non-conforming materiaal is zal dit gerapporteerd worden, reparatie werk of opnieuw uitgevoerd werk zal uitgevoerd worden in overeenstemming met de "corrective action procedure" welke geaccepteerd is door de opdrachtgever.  • Eindcontrole en beproeving b.v. - Niet Destructief Onderzoek, lektest / druktest, verfinspectie, functietest enz. • Fabricageboek met daarin opgenomen processpecificaties, instructies, inspectieresultaten, verslagen, tekeningen enz. word overgedragen aan de opdrachtgever, evenals digitaal bewaard voor een lange periode.

Tank

NIET DESTRUCTIEF ONDERZOEK

DESTRUCTIEF ONDERZOEK

  • X- ray / Gamma ray - SGS

 

  • Ultrasonisch- SGS

 

  • Dye-penetrant - SGS

 

  • Magnetisch - SGS

 

  • Lektest - van Rooijen B.V.

 

  • Druktest - van Rooijen B.V.

 

 • Functie test - van Rooijen B.V.
 • Testen van chemische en fysische eigenschappen worden uitgevoerd door externe partijen.